ผู้บริหาร

personnel-somkiat.gif

นายสมเกียรติ  จงกลวานนท์

ผู้ก่อตั้งโรงเรียนตรีภัทร


ผู้บริหารสถานศึกษา

ใส่แผ่น ตรีภัทร_๑๙๐๒๑๕_0023  นายวรโชติ  จงกลวานนท์ (ผู้รับใบอนุญาต)
personnel-jintana.gif  นางจินตนา  จงกลวานนท์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
T.Wat.jpg  ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน์ (ที่ปรึกษา)
ใส่แผ่น ตรีภัทร_๑๙๐๒๑๕_0044  นางสาวธนภค  จงกลวานนท์ (ผู้จัดการ)
ใส่แผ่น ตรีภัทร_๑๙๐๒๑๕_0035  นางสาวบุษบา  พันธุ์ฤทธิ์ (ผู้อำนวยการ)