แผนที่โรงเรียนตรีภัทร

(ตลาดประตูน้ำพระอินทร์)

สามารถสอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์    092 358 9144