เลือกจะเป็น “ฅนไทย” หรือ “คนไทย”

0
141

เลือกจะเป็น “ฅนไทย” หรือ “คนไทย”
“ฅ.ฅน” สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์การที่มีจิตใจที่สูงกว่าสัตว์เดรัจฉานทั่วไป แต่ปัจจุบันกลับใช้ “ค.ควาย” มาเขียนแทน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า จิตใจมนุษย์นั้นต่ำลงเรื่อยๆ จนไม่สามารถใช้ “ฅ.ฅน” อย่างที่ควรจะเป็นได้ ยิ่งประเทศชาติมีความเจริญทางเทคโนโลยีสูงเท่าไหร่ คุณธรรมในใจกลับน้อยลง มนุษย์เริ่มเห็นแก่ตัวมากขึ้น คุณธรรมในใจที่เคยมีเริ่มเลือนหาย จะเห็นได้ว่ามีโจรผู้ร้ายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้กระทำผิดไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง เป็นเพราะเหตุใด “เงิน” อำนาจของเงินตรานั้นทำได้ทุกอย่าง ทำดีก็ได้ทำเลวก็ได้ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ ว่าจะเลือกเดินทางใด จะเห็นว่าถ้าเราต้องการให้บุคลากรในประเทศนั้นมีศักยภาพมีความงามทั้งกายและใจ (ความงามทางกายนั้น หมายถึง เป็นมนุษย์ที่มีบุคลิกภาพที่ดี , ความงามภายในนั้น หมายถึง เป็นมนุษย์ที่มีคุณธรรม) ต้องปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นเด็ก

ทุกคนที่อยู่รอบตัวเด็กคนนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ญาติผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์ จะต้องร่วมมือกันปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เสมือนว่าเราฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความดีมีคุณธรรมไว้ภายในจิตใจของเด็กน้อย คอยหมั่นดูแลเอาใจใส่ให้เจริญงอกงามมาเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมให้กับประเทศไทยต่อไป ถ้าทุกครอบครัวร่วมมือกันเราก็จะได้สังคมที่แข็งแรงมีคุณภาพและคุณธรรม

แต่ถ้าผู้ใหญ่ในครอบครัวขาดซึ่งคุณธรรมแล้วจะปลูกฝังคุณธรรมได้อย่างไร แล้วจะทำอย่างไร? จะเริ่มแก้ที่ใคร? เป็นที่รู้กันดีว่าคำตอบคือ “ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน” แต่สิ่งที่น่ากลัวคือ คนที่ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีทำสิ่งที่ผิดจนเป็นสันดานอีกทั้งยังไม่รู้ว่าผิด และยังมีหน้าที่การงานที่ใหญ่โตแล้วอย่างนี้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไรจะเดินลงเหวกันไปเรื่อยๆ อย่างนั้นหรือ

กระทรวงศึกษาธิการเองก็พยายามให้นำคุณธรรมมาสอดแทรกในหลักสูตร หน่วยงานต่างๆ ก็ออกมาพูดถึงคุณธรรมจริยธรรมกันมากขึ้น ให้ความร่วมมือกันอย่างเป็นวงกว้าง จึงต้องขอฝากความหวังที่จะเห็นประเทศไทยมีความเจริญทางจิตใจ ไว้กับคุณครูทุกท่าน และคนไทยทุกคน เริ่มที่ตัวเองก่อนแล้วส่งผ่านไปยังคนรอบข้าง ประเทศไทยในอีก 30 ปีข้างหน้าจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เมล็ดพันธุ์แห่งความดีจะเริ่มผลิดอกออกผลให้กับประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่ และเมื่อคนไทยมีความเจริญทางจิตใจมากขึ้นแล้วเราก็จะได้กลับมาใช้ “ฅ.ฅน” กันซะที “ฅนไทยซึ่งมีความเจริญแล้วซึ่งจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม”

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้