“เมล็ดพันธุ์แห่งความดี”

0
115

“เมล็ดพันธุ์แห่งความดี”
มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมเมล็ดพันธุ์แห่งความดี เราต้องช่วยกันดูแลเอาใจใส่เมล็ดพันธุ์แห่งความดีนี้ให้สมบูรณ์พร้อมที่จะเจริญเติบโตผลิดอกออกผลที่สวยงาม “ครู” เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีความสำคัญในการดูแลเมล็ดพันธุ์แห่งความดีนี้ ครูซึ่งเป็นแม่พิมพ์ นั่นหมายความว่าครูจะต้องเป็นผู้ที่มีความดีเจริญเติบโตอยู่ภายในจิตใจ คิดดี ทำดี มีคุณธรรมจริยธรรม ลูกศิษย์ทั้งหลายจะซึมซับพฤติกรรมดีๆ ของครูไปและเป็นการปลูกฝังความดี ด้วยการกระทำที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดี ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าพฤติกรรมของเด็กจะชอบเลียนแบบผู้ใหญ่

ครู ต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งร่างกาย จิตใจและความรู้ (ร่างกาย คือต้องเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี, จิตใจ คือต้องเป็นผู้ที่คิดดี ทำดี, ความรู้ คือ ต้องเป็นผู้ที่แสวงหาความรู้ตลอดเวลา) เราจึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ครู มีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตของชาติ

เมล็ดพันธุ์แห่งความดีนี้จะเจริญงอกงามได้ก็อยู่ที่ความร่วมมือกันระหว่างบ้าน-โรงเรียนและเราจะเห็นว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่คาดหวังในตัวครูสูงมากที่จะช่วยสั่งสอนลูกของตนให้เป็นคนเก่ง คนดี ซึ่งก็ใช่ตามนั้นเพราะครูมีวิชาความรู้มีจิตวิทยา มีวิธีการในการดูแลนักเรียนได้เป็นอย่างดี การที่จะต้องดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลนั้นเป็นงานที่หนักซึ่งต้องเสียสละอย่างมาก แต่ครูก็ไม่เคยย่อท้อที่จะดูแลเอาใจใส่เมล็ดพันธุ์แห่งความดีนั้น และยังคงเฝ้าดูอยู่ห่างๆ จนเมล็ดพันธุ์นั้นเติบใหญ่ติดดอกออกลูกเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม ของสังคม ซึ่งเป็นวันที่ครูมีความสุขที่สุด ความสุขที่หาซื้อไม่ได้ด้วยเงิน เป็นความสุขใจที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของนักเรียนและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมไทยมีมนุษย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น

ที่เขียนมาข้างต้นเป็นเพียงการเสนอความคิด ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล

โปรดใ้ช้วิจารณญาณในการอ่าน : ไฮเปอร์

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้