ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Triphathara.com

  แหล่งเรียนรู้  

main-link-Triphat-YT.gif

main-link-asean.gif

main-link-learning.gif

main-link-music-dance.gif

main-link-ic.gif


  บทความ..ดีๆ..  
  • “ความกล้า” “ความก้าวร้าว” มีเพียงเส้นบางๆ ที่กั้นไว้
  • “ยุติธรรม จริงหรือ?”
  • ความผิดหวัง...บทเรียนแสนวิเศษ
  • “เมล็ดพันธุ์แห่งความดี”
  • “กว่าจะรู้...ก็ไม่เหลือใคร”
  • เลือกจะเป็น “ฅนไทย” หรือ “คนไทย”

  •            ...ดูบทความทั้งหมด...

      เข้าระบบ  
    ชื่อเรียก

    รหัสผ่าน

    สมัครสมาชิก
    ลืมรหัสผ่าน ?.

      Google Search  
     
     เว็บอื่น triphathara.com
                    


    << พระบรมราโชวาท/พระราชดำรัส ทั้งหมด >>

    O-Net-award.jpg      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยาเขต ๒ ได้มอบโล่เกียรติยศให้ทางโรงเรียนตรีภัทรที่มีการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยของผลการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

                                      ให้ไว้เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕   
     certificate56.JPG        สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาเอกชนได้มอบเกียรติบัตรให้ทางโรงเรียนตรีภัทร เพื่อแสดงว่า โรงเรียนตรีภัทรเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย "ดีมาก" และการศึกษาขั้นพื้นฐาน "ดีมาก"
                                                     ให้ไว้ ณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
                  
                      ดูรายงานผลการประเมินได้ที่<<งานประกันคุณภาพ>>
     
      ประกาศ/ประชาสัมพันธ์  


     กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2557 
    • 5 สิงหาคม 57 สอบกลางภาค
    • 8 สิงหาคม 57 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
    • 18-22 สิงหาคม 57 นิทรรศการวิทยาศาสตร์
      • 18 สิงหาคม 57 กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย(อนุบาล), Science show(ประถม)
    • 19 สิงหาคม 57 ตรวจสุขภาพนักเรียน,ครูและบุคลากร
    • 22 สิงหาคม 57 ทัศนศึกษา
    • 24-26 กันยายน 57 ทดสอบสมรรถภาพระดับปฐมวัย
    • 25-26,29 กันยายน 57 สอบปลายภาคระดับประถมศึกษา
    • 30 กันยายน 57 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2557
    • 3 พฤศจิกายน 57 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2557
     

      e-learning  

      วันสำคัญในอดีต ... วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ...  

      แนะนำแหล่งเรียนรู้  

    [สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน][paper model] [องค์การสวนสัตว์] [ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ][หอมรดกไทย[พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ]  [มูลนิธิชัยพัฒนา]  [ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ]  [ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนึกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ] [พระราชวังเดิม]  [อพวช]  [มิวเซียมสยาม]  [สสวท]  [โทรทัศน์ครู]  [พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธุ์]  [พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ]  [พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย]  [พิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ]  [พิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้งมาดามทุสโซ]  [ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา]  [พิพิธภัณฑ์โชคชัย]  [พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ]  [พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ]  [สมาคมดาราศาสตร์ไทย]  [ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ]  [วิชาการดอทคอม]


      banner news  

           

               โรงเรียนตรีภัทร

    115 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180 โทรศัพท์ : (035) 361022 , 081-6464841


    1886018 ผู้เข้าเยี่ยมชม