ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Triphathara.com

  แหล่งเรียนรู้  

main-link-Triphat-YT.gif


main-link-asean.gif

main-link-learning.gif

main-link-music-dance.gif

main-link-ic.gif


  บทความ...by...ไฮเปอร์...  
 • “ความกล้า” “ความก้าวร้าว” มีเพียงเส้นบางๆ ที่กั้นไว้
 • “ยุติธรรม จริงหรือ?”
 • ความผิดหวัง...บทเรียนแสนวิเศษ
 • “เมล็ดพันธุ์แห่งความดี”
 • “กว่าจะรู้...ก็ไม่เหลือใคร”
 • เลือกจะเป็น “ฅนไทย” หรือ “คนไทย”

 •            ...ดูบทความทั้งหมด...

    เข้าระบบ  
  ชื่อเรียก

  รหัสผ่าน

  สมัครสมาชิก
  ลืมรหัสผ่าน ?.

    Google Search  
   
   เว็บอื่น triphathara.com
                  


  << พระบรมราโชวาท/พระราชดำรัส ทั้งหมด >>

  O-Net-award.jpg      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยาเขต ๒ ได้มอบโล่เกียรติยศให้ทางโรงเรียนตรีภัทรที่มีการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยของผลการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

                                    ให้ไว้เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕   
   certificate56.JPG        สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาเอกชนได้มอบเกียรติบัตรให้ทางโรงเรียนตรีภัทร เพื่อแสดงว่า โรงเรียนตรีภัทรเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย "ดีมาก" และการศึกษาขั้นพื้นฐาน "ดีมาก"
                                                   ให้ไว้ ณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
                
                    ดูรายงานผลการประเมินได้ที่<<งานประกันคุณภาพ>>
   
    ประกาศ/ประชาสัมพันธ์  
   เช็ค 9 สัญญาณอันตรายก่อนไข้เลือดออกระบาด 

   กิจกรรมปีการศึกษา 2556 
  • 20 ม.ค. 57 สอบกลางภาคเรียน ที่ 2/2556 ป.1 - ป.6 
  • 10 ก.พ. 57 กิจกรรมวันวิชาการ มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังนี้
     - เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน
     - เพื่อส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน
     - เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
                   - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ได้เรียนรู้สู่ความพอเพียง
     - เพื่อสร้างรายได้จากสิ่งของเหลือใช้ภายในบ้าน หรือผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค
     - เพื่อสร้างอาชีพที่ยั่งยืน
  • 24 - 26 ก.พ. 57 สอบปลายภาคเรียน ที่ 2/2556 อ.1 - ป.6 
  • 28 ก.พ. 57 กิจกรรม บัณฑิตน้อย

    รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2557 (ดูภาพ
  • เปิดรับสมัครนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  
   • กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
    • สนทนาภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ
    • เรียนคอมพิวเตอร์
    • เรียนว่ายน้ำ
    • เรียนภาษาจีนกับครูต่างชาติ
    • เรียนดนตรีสากล
   • ห้องเรียนปรับอากาศทุกชั้นเรียน

    e-learning  

    วันสำคัญในอดีต ... วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ...  

    แนะนำแหล่งเรียนรู้  

  [สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน] [paper model] [องค์การสวนสัตว์] [ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ][หอมรดกไทย[พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ]  [มูลนิธิชัยพัฒนา]  [ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ]  [ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนึกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ] [พระราชวังเดิม]  [อพวช]  [มิวเซียมสยาม]  [สสวท]  [โทรทัศน์ครู]  [พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธุ์]  [พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ]  [พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย]  [พิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ]  [พิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้งมาดามทุสโซ]  [ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา]  [พิพิธภัณฑ์โชคชัย]  [พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ]  [พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ]  [สมาคมดาราศาสตร์ไทย]  [ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ]  [วิชาการดอทคอม]


    banner news  

         

           โรงเรียนตรีภัทร

  115 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180 โทรศัพท์ : (035) 361021-2 


  1421331 ผู้เข้าเยี่ยมชม