ความผิดหวัง…บทเรียนแสนวิเศษ

0
129

ความผิดหวัง…บทเรียนแสนวิเศษ
คงไม่มีใครปฏิเสธว่าตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยผิดหวังมาก่อน ทุกคนล้วนผ่านช่วงเวลาอันแสนเจ็บปวดกับเรื่องราวที่ทำให้ผิดหวังมาแล้วทั้งนั้น แต่ห้วงเวลาแห่งความเจ็บปวดของแต่ละคนย่อมไม่เท่ากัน บางคนก็ผ่านไปได้อย่างรวดเร็ว บางคนก็ผ่านไปได้อย่างช้าๆ หรือบางคนไม่สามารถผ่านพ้นห้วงเวลาอันแสนเจ็บปวดไปได้เลย

ผู้ที่ประสบกับปัญหาส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาวะเส้นผมบังภูเขา ผู้ที่อยู่ในปัญหานั้นกลับมองหาทางออกเท่าไหร่ไม่เจอ แต่ถ้ามีสติแล้วลองออกมายืนอยู่นอกวงของปัญหา ใช้เหตุผลเป็นตัววิเคราะห์หาเหตุของปัญหานั้นๆ ใจของเรา ความคิดของเราเท่านั้นที่จะช่วยให้เราผ่านวิกฤตการณ์อันแสนเลวร้ายไปได้ เป็นกำลังใจให้ตัวเองก้าวเดินต่อไป ไปเจอปัญหาใหม่ๆ สนุกกับการแก้ปัญหา รอบคอบกับการใช้ชีวิต เพราะปัญหาทุกปัญหาเป็นเพียงแค่บททดสอบชีวิตบทหนึ่งเท่านั้นเมื่อเราผ่านพ้นมาได้ แล้วทบทวนถึงสิ่งที่ผ่านมาอย่างมีสติ มีเหตุมีผล บททดสอบชีวิตนั้นจะกลายเป็นบทเรียนอันแสนวิเศษ

สมหวังไม่ได้หมายความว่าคุณชนะทุกสิ่ง แต่จงใช้ชีวิตให้รอบคอบมากขึ้น เพราะไม่มีใครสมหวังอย่างใจได้ตลอดชีวิต และความผิดหวังก็ไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าเราเป็นผู้แพ้ หรือไร้ค่า ปัญหาทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตล้วนเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ทำให้เรามีสติ มีมุมมองในการทำการใช้ชีวิตที่กว้างขึ้น มีความรอบคอบมากขึ้น และมีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้น

จงจำไว้ว่าไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราเอง ให้มีกำลังใจจากคนรอบข้างมากมายเท่าไหร่ แต่ถ้าตัวเราไม่มีกำลังใจให้กับตัวเอง หมกมุ่นแต่คิดลบให้กับตัวเอง เราจะไม่สามารถหลุดพ้นจากห้วงเวลาของความเจ็บปวดได้เลย เพราะไม่มีใครสามารถมาเปลี่ยนใจเราได้นอกจากตัวเราเอง

เราทุกคนคงต้องขอขอบคุณทุกๆ บทเรียนอันแสนวิเศษ ที่ทำให้เราเป็นคนที่เข้มแข็งและรักตัวเอง…

ที่เขียนมาข้างต้นเป็นเพียงการเสนอความคิด ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล

โปรดใ้ช้วิจารณญาณในการอ่าน : ไฮเปอร์

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้