24มกราคม67ลูกตรีภัทรจัดกิจกรรมวันวิชาการวันแห่งความสุข
ที่เด็กๆและคุณครูได้ทำกิจกรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แสดงถึงศักยภาพของเด็กๆทุกคนเก่งและสร้างสรรค์มากค่ะ
2/2/67ลูกตรีภัทรเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตน้องปีเก้ชั้นป.5เข้าร่วมแข่งขันทักษะเล่านิทานภาษาอังกฤษ(story telling)ได้เหรียญทอง(88.7คะแนน)พี่มัสธิดาและพี่อันอันแข่งทักษะการคัดลายมือภาษาจีนได้เหรียญทอง(89คะแนน)พี่ธนากรแข่งทักษะคณิตคิดเร็วได้ลำดับที่5เก่งมากค่ะ